ФИЛТРИРАНЕ
Тема
Марка
Категория
Област
Монтаж
Източник на свет.
Лампа - Количество
Лампа - Обща Мощн.
Свет.поток
Цветова темп.
ъгъл Осветление
IP
IK
Клас
Основен - Материал
Основен - Цвят
Разсейв.- Материал
Разсейв.- Цвят
Способности           

Категория: За вграждане


Acor (2)

Baron (2)

Cap 

Daly (12)

Daly (12)

Daly (12)

Daly (12)

Flat (4)

Gat (2)

Gat (2)

Gat (2)

Gat (2)

Henry (16)

Charles (16)

Klara (8)

Kyra (8)

Louis (16)

Maior (2)

Maior 

Pictor (2)

Point (3)

Point (3)

Rex (2)

Roger (2)

Ross 

SEALED ANCHORL... 

SEALED FY (2)

SEALED FY (2)

SEALED MY 

SEALED MY 

SEALED MYA 

SEALED MYA 

SEALED MY 

SEALED SY (2)

SEALED SY (2)

SEALED SY (2)

SEALED FY1 

SEALED FY1 Blue 

Tide 

Top (24)

Viareggio (2)

Категория: Морски-Вътре


David (4)

Leo  

Macro 

Micro 

Mono (2)

Mono (2)

Mono (2)

Tris 

Viareggio 

Категория: Морски-Външни


Carpi (2)
2001, 2019 INTERLIGHTING