УСЛОВИЯ
УСЛОВИЯ


Определения
Под Продавач се разбира "ИНТЕР-ЛАЙТ" ЕООД.
Под Купувач се разбира което и да е лице или компания, които правят устна или писмена поръчка към Продавача.

Общи условия
Тези срокове на доставка и условия ще формират основата на който и да е договор между Продавача и Купувача. Освен при изрична писмена договореност, тези Срокове и Условия ще имат предимство пред каквито и да е заменени или стандартни Срокове и Условия, публикувани от Купувача. Нито един служител или представител на Продавача няма власт да изменя тези условия устно.

Спецификации & Цени
Всички данни, съществуващи на сайта са събрани от съответните каталози на производители, и websites. Продавач се опитва да гарантира, че всички спецификации и цените на този сайт са точни, но, могат да възникнат грешки. Продавачът си запазва правото да променя или изменение на спецификации и/или цените на продуктите, предлагани за продажба или да ги оттеглят напълно без предизвестие. Всички измервания са приблизителни.

Доставка
Продавачът полага всички усилия да достави стоките в рамките на приблизителния срок, все пак поради непредвидени фактори понякога забавянията са неизбежни. Продавачът не може да бъде отговорен за забавяне или провал на доставянето на продуктите в приблизителния срок, тъй като Продавачът разчита на куриера
Рискът от загуба или увреждане на продуктите преминава към Купувача на датата, когато продуктите са доставени или на датата на първия опит за доставка от Продавача или който и да е трети превозвач до адреса на Купувача. Този адрес трябва да бъде подходящ стоките да бъдат разумно и безопасно разтоварени
Искове за несъответствие в доставката или за щета трябва да бъдат заведени до 3 дни след получаването на стоката. Щети при превозването се застраховат от транспортната компания и се изплащат също от нея.

Монтаж
Продавачът не е отговорен за монтажа. Квалифициран електротехник трябва да свърже всички продукти в електрическата мрежа. Където е необходимо, те трябва да бъдат заземени. Главното електрическо напрежение трябва винаги да бъде изключено по време на монтажа. Неправилният монтаж може да доведе до отпадане на гаранцията. Продавачът не носи отговорност и за каквито и да е лични повреди като токов удар, дължащ се на неправилен монтаж.

Анулиране на поръчки
Продавачът няма да държи отговорен Купувача за анулиране или промени в поръчката преди плащането. Ако поръчката е анулирана след плащането, но преди доставката, Продавачът ще върне сумата за покупката, като се приспаднат разходите по банковия превод. В случай на плащане през сайта PayPal, компенсацията е 100 %.
Ако поръчката бъде анулирана след започване процеса на доставката, това се възприема като “ Връщане на доставката” и е описано в раздела “Връщане на поръчка”.

Връщане на поръчка
 • Молби за връщане/промяна на доставката се приемат до 2 седмици след получаване на стоките от Купувача. Този процес се осъществява с RAN (Номер за Потвърждаване на Връщането). Връщане на продукти без RAN няма да се приемат.
 • Всички елементи трябва да бъдат получени обратно в същото състояние, като изпраща в ново и неизползвано състояние и трябва да се изпрати обратно в оригиналната packing.
 • Купувачът трябва да плати корабоплаването, връщане и да застрахова пакета по реда за продавача, за да го приеме. Купувачът трябва имейл Продавач с номер за проследяване, като доказателство за доставка не по-късно след 2 седмици след Продавач въпроси за връщане на разрешението. Продавач ще възстановява покупната цена минус всички такси за доставка и банков път след потвърждение на стоките получени както е посочено по-горе и да съдържа всички материали, изпратени на купувача.
 • При получаване на стоките, Купувачът трябва да ги провери за щети и твърдят, че превозвач веднага за застраховка. Превозвачът не може да приеме отговорност по-късно след доставката.
 • В случай, че статията е повреден в производство или има грешка за доставка, Продавачът приема връщането на елемента с 100% възстановяване на отделна цена. Купувачът има 2 седмици, за да ги проверите за производство и доставка грешки и да изпращате имейл на продавача, посочвайки причините за твърдението, посочва номера на фактурата, не се споменаваше, количества. (Продавачът не може да приеме отговорност след период от 2 седмици) Продавач въпроси RETURN Разрешение за процеса на връщане. Връщане, трябва да бъдат транспортирани предплатени, за да може продавача да го приеме. След като стоките са получени в склада, грешна или повредени, а щетите са потвърдени, Продавачът се съгласява formaly да ги замени и да заплати транспортните разходи. В противен случай, Продавачът не възстановява транспорт и доставка такси, нито да приеме доставката на връща след 30 дни от първоначалната дата на изпращане.

 • Форсмажорни условия
  Изпълнението на всички договори подлежи на вариации (изменение) или анулиране от Продавача в случай на бедствия, войни, стачки, държавни наредби, национални критични обстоятелства, локаути, пожар, наводнение, суша, силна буря или друг случай отвъд контрола на Продавача, дължащ се на неспособността на Продавача да набави материали или артикули, необходими за изпълнение на договора. Продавачът не трябва да се държи отговорен за каквато и да е неспособност за доставка при тези случаи.

  Политика за защита на личните данни
  За да допълним вашата пратка, е възможно да изискаме информация от вас, включително вашите имена, адрес, телефонен номер и имейл адрес. Всяка предоставена от вас информация ще бъде използвана само за да подобри клиентските ви взаимоотношения с нас. Ние не споделяме, отдаваме под наем или продаваме имейл адреси. Използваме имейл адреса само за кореспонденция относно поръчките. Възможно да разкрием личните ви данни, когато законът го изисква.

  Линкове
  Този уеб сайт съдържа линкове към други сайтове. Продавачът не е отговорен за процедурите на поверителност или съдържанието на тези сайтове.
  Когато правите бизнес с нас или с този сайт, вие приемате тези условия.

  2001, 2021 INTERLIGHTING